Kennisdeling ‘Eenzaamheid’, tijdens het Kom Erbij Festival Rijswijk 2018

08-10-2018 626 keer bekeken

Eenzaamheid is een belangrijk thema; zowel landelijk, maar zeker ook in Rijswijk waarin met name veel ouderen hebben aangegeven zich eenzaam te voelen. In het nieuwe collegeprogramma is het onderwerp expliciet genoemd. Tijdens de ‘Week tegen Eenzaamheid’ is een extra ingelaste kennisdeling over dit onderwerp op zijn plaats in het kader van het Kom Erbij festival.

Sander Ritman (33 jaar,  schrijver Aap, Blog, Mies en oprichter van de School voor Eenzijn) vertelt een persoonlijk ervaringsverhaal. Hij heeft gemerkt dat je voor het oplossen van je eigen existentiële eenzaamheid je ‘ego’ los moet laten en op zoek moet naar een antwoord op de vraag ‘ Wie ben ik?’ Vanuit de zaal was er herkenning en veel deelnemers zagen overeenkomsten met oplossingsrichtingen voor bijvoorbeeld depressie. Er waren ook vragen, met name vanuit de invalshoek van de sociale en emotionele eenzaamheid: mensen kunnen zich eenzaam voelen omdat ze een partner hebben verloren, of omdat ze een ‘soulmate’ missen. Hoe kun je dan een helpende hand uitsteken?

Het tweede uur van de kennisdeling ging in op deze invalshoek door een ‘Durf te vragen’ sessie. Er waren twee vragen over de aanpak bij de eenzaamheidsgevoelens van jonge mantelzorgers en jongeren, en twee vragen die een specifiek antwoord zochten op het verbreden van de contacten voor een oudere of een gehandicapte. Dit leidde tot een geanimeerde discussie met bruikbare suggesties voor de vragenstellers.

Tot slot gaven de contactpersonen van de Haagse levensboeken, de Zonnebloem, Buddy Netwerk en Resto VanHarte korte pitches over hun aanbod in de aanpak tegen eenzaamheid. Rijswijk kiest voor een praktische oplossing, die gericht is op het verbeteren van de sociale samenhang. Rijswijkse organisaties werken samen om mensen erbij te halen, en in contact te brengen met elkaar, op allerlei manieren: maaltijden, sport, spel, gesprek, bewegen, muziek en schilderen. Samen gaan we in tegen eenzaamheid; samen zijn we er voor elkaar.

Al met al kijken we terug op een boeiende kennisdeling, waarin de Rijwijkse professionals en Rijswijkse bewoners met elkaar het thema ‘Eenzaamheid’ vanuit verschillende kanten hebben belicht, met elkaar hebben verkend waar de Rijswijkse ‘good practices’ te vinden zijn, en inmiddels weten hoe ze elkaar kunnen vinden wanneer er vragen zijn.

Foto: Wim Mecksenaar, Bekijk ook de info in Rijswijks Dagblad