Aftrap tweede jaar Bestuursatelier Innovatie Sociaal Domein Rijswijk

October 31, 2018 299 keer bekeken

Afgelopen maandag 29 oktober is de 2e editie van het Bestuursatelier Innovatie Sociaal Domein van start gegaan. Vierenveertig tweedejaars studenten Bestuurskunde en Overheidsmanagement van de Haagse Hogeschool (HHS) gaan twee maal 10 weken aan de slag met een aantal sociale innovatieprojecten.

Mariël Middendorp gaf de aftrap. Er was vervolgens een korte presentatie van de grote lijnen van het innovatieprogramma en verschillende projectleiders vertelden over de 11 deelnemende projecten. Bekijk de foto's.

In het bestuursatelier gaan de HHS studenten theorie en praktijk met elkaar verbinden en gaan ze meedenken en meedoen met het echte werk in een gemeente, bijvoorbeeld in de schuldhulp, de jongerenparticipatie en de ondersteuning aan ouderen (Wmo).

Na de informatiemarkt en de eerste kennismakingsronde gaven de studenten een enthousiaste terugkoppeling over hun ideeën bij het gekozen onderwerp en hun strategie om te komen tot een probleemanalyse. Sommige onderwerpen waren voor hen heel herkenbaar en dichtbij, zoals de schuldhulp aan jongeren, gezond bewegen, multiproblematiek en de bemiddeling bij huurwoningen. Andere onderwerpen staan wat verder van hun belevingswereld, maar ook bij deze thema's kwamen veel creatieve invalshoeken om een goede probleemverkenning op te zetten.

Vanuit de gemeente zijn we blij met de extra inzet van de studenten, de aangeboden methoden en technieken en de frisse blik. We kijken uit naar een plezierige samenwerking en  natuurlijk hopen we op veel bruikbare  resultaten.