Vrijwilligersacademie en Vrijwilligerswerk zijn te vinden op www.vrijwilligerscentrum.nl

21-01-2019 81 keer bekeken

Al een paar jaar heeft Rijswijk een eigen Vrijwilligersacademie, die vrijwilligers ondersteunt bij het professioneel uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Het aanbod van de cursussen en trainingen is terug te vinden op de website vrijwilligerscentrum.nl. Deze site is een bezoekje waard.

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven in Rijswijk. De samenleving kan niet zonder alle actieve inwoners die zich belangeloos inzetten voor een ander of de omgeving.

Bij het uitvoeren van hun taken en activiteiten laten vrijwilligers zich graag ondersteunen. Vanaf 2017 is er in Rijswijk samenhang aangebracht tussen de verschillende cursussen voor vrijwilligers, die georganiseerd worden door organisaties die werken met vrijwilligers (o.a. Fonds 1818, Indigo, Haaglanden Beweegt, Taaltijd, Welzijn Rijswijk en Vrijwilligerscentrum). De Vrijwilligersacademie coördineert en stimuleert de deskundigheidsbevordering van de Rijswijkse vrijwilliger: het verbeteren van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk, het ontwikkelen van talenten van vrijwilligers en het werven van nieuwe (doelgroepen) vrijwilligers.

Als vrijwilliger kan iemand zich langdurig inzetten, maar gebleken is dat korte, flexibele en concrete klussen beter passen bij de volle agenda van mensen die wel een bijdrage willen leveren, maar niet altijd kunnen. Daarnaast is er meer behoefte aan vrijwilligerswerk op maat, dat aansluit bij iemands talenten en interesses. Op de website www.vrijwilligerscentrum.nl  staan alle weetjes en nieuwtjes voor vrijwilligers, dus naast informatie over de vrijwilligersacademie ook veel tips over bijvoorbeeld vrijwilligerspas,  vacaturebank en de Rijswijkse klussen voor NLdoet.