Jongerenvlog over conferentie Innovatief Haaglanden

February 28, 2019 131 keer bekeken

Wat vindt een jongere interessant aan de conferentie Innovatief Haaglanden, gehouden op 24 januari 2019? Tianne van Dam becommentarieert de activiteiten waar de gemeente Rijswijk nauw bij betrokken was: een presentatie op het hoofdpodium, een learning factory (workshop) en een posterpresentatie.

De Rijswijkse vlogger Tianne van Dam praat tijdens het congres met Jake, Chanelle en Rochelle.

Jake is jongerenambassadeur bij de gemeente Rijswijk. Hij vertelt op het hoofdpodium over de manier waarop hij geholpen is, toen hij een paar jaar geleden in de schulden is beland. Jake denkt dat je zelf actief moet werken aan oplossingen, ook als dat niet altijd gemakkelijk is. Daarbij heeft hij wel veel steun gevoeld van de regionale nieuwe vorm van schuldhulp die zich vooral richt op de specifieke vragen van jongeren. 

Chanelle vertelt over de manier waarop in Rijswijk jongeren betrokken worden bij het gemeentelijke beleid. Iedere mening telt, ook de mening van de jongere, die een belangrijke positie krijgt via het innovatieproejct 'Stem van de Toekomst', met  jongerendebatten en kinder- en ambassadeurs die actief op zoek gaan naar de wensen van de jeugd in Rijswijk.

Rochelle vertelt over de regionale plannen voor het opzetten van workshops voor jongeren op scholen en sportclubs. In Rijswijk is al een Carrousel 'Jongeren en Geld' succesvol uitgevoerd in het voortgezet onderwijs. Een preventieve aanpak is voor jongeren van levensbelang. 

Tianne maakt voor de gemeente Rijswijk vlogs om jongeren te interesseren en te betrekken bij de gemeentelijke  actviteiten. Zo ook van deze interessante, leerzame dag; bekijk het filmpje.

Ook een fotoimpressie is inmiddels te bekijken.