Presentaties van studenten Haagse Hogeschool in Bestuursatelier Innovatie Sociaal Domein Rijswijk

April 23, 2019 194 keer bekeken

De tweede jaars studenten Bestuurskunde van de Haage Hoge school hebben op 18 april 2019 hun Plannen van Aanpak gepresenteerd in het Bestuursatelier Innovatie Sociaal Domein. De studenten brengen hun adviezen en managementsamenvatting overzichtelijk in beeld.

De ruim 20 presentaties vonden simultaan plaats in vijf zaaltjes in het Stadhuis van Rijswijk. Er waren verschillende presentaties over Zorg en Welzijn (eenzaamheid, jongerenparticipatie), Zorg en Gezondheid (valpreventie, gehandicaptensport), Zorg en Wonen (sociale huurwoningen, langer thuis) en Zorg en Inkomen (armoede, schuldhulp). De aanwezigen, afkomstig van bijvoorbeeld zorginstellingen, onderwijs, gezondheidszorg,  bewonersverenigingen en adviesraad sociaal domein, konden kiezen voor de presentaties die het beste aansloten bij hun ervaring en interesse. 

Bij de drie centrale presentaties merkten de studenten direct al, dat het moeilijk is om de luisteraars vanaf het begin goed mee te nemen. Soms bleek pas achteraf, naar aanleiding van de vragen uit de zaal, welke probleemstelling is onderzocht, welke keuzes zijn gemaakt en waarom de studenten zijn uitgekomen op hun eindadvies. Goede leerpunten om mee te nemen.

De frisse blik van de studenten sprong duidelijk naar voren. Enkele adviezen richtten zich op manieren om de informatie meer aan te laten sluiten op de leefwereld van de inwoners, en vooral ook duidelijker, overzichtelijker en eenduidiger te organiseren. Als voorbeelden zijn genoemd: aanpassingen op de website en een goed leesbare glossy. De studenten hebben zich hierbij vooral  ingeleefd in de Rijswijkers die te maken krijgen met het onderwerp: hoe kijken zij naar de informatie en wat hebben zij nodig? 

Nog enkele andere voorbeelden van een vernieuwende aanpak: jongerenparticipatie via een forum, of via ontbijtgesprekken tussen jongeren en de wethouders, en een speciaal loket of casemanagers met grote beslissingsbevoegdheden als aanspreekpunt voor mensen met meerdere problemen. 

Een deskundige jury koos de beste presentatie per zaaltje. Na afloop zijn de bevindingen in de jury met elkaar gedeeld en is de winnende presentatie 'Iedereen kan Sporten' (gehandicaptensport) plenair vertoond.

Vanuit het inovatieproject Samen4Elkaar waren er hapjes en drankjes van Resto VanHarte. De foto's zijn te bekijken, evenals de vlog die is gemaakt door Tianne van Dam. Bekijk de Infographics, de PowerPoints en enkele Plannen van Aanpak