Aedes op bezoek bij de Flatcoach voor een studiemiddag

04-06-2019 64 keer bekeken

'Bouwen aan sociale netwerken' is de titel van een Aedes publicatie, maar ook van de Aedes- studiemiddag op 20 mei in Rijswijk. Vijfentwintig medewerkers van Aedes gingen in gesprek met elkaar, met Rijswijkse bewoners en met Rijswijkse organisaties over manieren om sociale netwerken te ontwikkelen.

Als vervolg op de eerdere publicatie èn als intercollegiaal overleg tussen Jong Aedes- leden is deze studiemiddag bij de Flatcoach in Rijswijk georganiseerd, in de Bernhardflat. De flatgroep heeft zich ontfermd over de catering en sprak ook een hartig woordje mee over beleid, keuzemogelijkheden en innovatie.

Steeds meer woningcorporaties werken mee aan projecten om hun bewoners te stimuleren om sociale netwerken te vormen. Zulke netwerken worden steeds belangrijker. Ze stellen ouderen en mensen die kwetsbaar zijn in staat langer in hun huis te blijven of opnieuw zelfstandig te gaan wonen. Een comfortabele woning in een veilige omgeving met winkels en andere voorzieningen in de buurt is een noodzakelijke voorwaarde om goed thuis te kunnen blijven wonen. Maar plezierig wonen vraagt ook om mogelijkheden voor ontmoeting en participatie. 

Sociale samenhang in een wijk bevorderen is een gedeelde opgave van gemeentes, zorg- en welzijnsorganisaties, patiënten- en consumentenorganisaties, wijkteams, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, verzekeraars en bewoners. Het is een proces dat om samenwerking vraagt. Medewerkers van corporaties, zoals huismeesters, woonconsulenten, wooncoaches maar ook onderhoudsmedewerkers, komen achter de voordeur van huurders. Zij kunnen problemen signaleren, zoals huurachterstand en schulden, maar ook dementie, verwaarlozing of eenzaamheid. Bij een goede samenwerking met bijvoorbeeld buurtteams en meldpunten kunnen zij daar hun signalen kwijt. De Rijswijkse Flatcoach is een aansprekend voorbeeld van een geslaagde samenwerking, waarbij de bewoners zich erg tevreden uiten over de bereikte resultaten: meer sociale activiteiten, meer gezelligheid en woonplezier en meer zorg en hulp aan elkaar. Zie ook de presentatie.

Tijdens de studiemiddag is gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor nauwe samenwerking met gemeentelijke en regionale partners. De bijeenkomst heeft veel frisse ideeën opgeleverd, waar jong en oud over hebbben meegedacht. Een taart (zie foto) was het bedankje van Jong Aedes; die smaakte goed. En de publicatie 'Bouwen aan sociale netwerken' smaakt naar meer, maar tot die tijd is Rijswijk zeer tevreden met een ereplaats voor de Flatcoach als eerste 'good practice'.